Wij verdedigen verdachten in strafzaken

We speak english We speak english Noi parliamo l'italiano Noi parliamo l'italiano Wir sprechen Deutsch Wir sprechen Deutsch

Het kantoor

Cliënt staat voorop

Wij zijn gespecialiseerd in één rechtsgebied: de verdediging van verdachten in strafzaken. Kenmerkend voor het kantoor is dat wij streven naar een verdediging die een rechterlijk college daadwerkelijk kan overtuigen. Het is immers de rechter die uiteindelijk beslist over een strafzaak, op een enkele uitzondering na.

Het belang van de cliënt staat voorop en dit belang wordt alleen gediend door een deugdelijke en overtuigende argumentatie en niet door wat bijvoorbeeld de cliënt zelf of derden willen horen. In de rechtszaal moet de rechter overtuigd worden en niemand anders.

Het kantoor houdt zich (principieel) alleen bezig met de verdediging in strafzaken. We verlenen geen rechtsbijstand aan informanten en kroongetuigen. Dit geldt eveneens voor aangevers van strafbare feiten en/of benadeelde partijen (verzoekers schadevergoeding als slachtoffer in het strafproces). Voor deze laatste groep kan in voorkomende gevallen een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld wanneer een al bestaande cliënt aangifte van een strafbaar feit wenst te doen dan wel zich wenst te voegen als benadeelde partij in een strafzaak.

De rechtsgebieden

Op de volgende strafrechtelijke gebieden verleent het kantoor rechtsbijstand:
Willem
van Vliet

Willem
van Vliet

Willem van Vliet

Oprichter van Hartman & Van Vliet Strafrechtadvocaten

Werkzaam als strafrechtadvocaat sinds december 2010
(Plasman CS Advocaten / vanaf 2015 mede-eigenaar)

Werkzaam geweest als senior juridisch medewerker strafrecht bij het Gerechtshof Amsterdam

Afgestudeerd in Nederlands recht met een masteropleiding op het gebied van Nederlands strafrecht (Universiteit van Amsterdam)

mr. W. van Vliet heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd;

  • Strafrecht | Hoofdrechtsgebied
  • Jeugdstrafrecht | Subrechtsgebied
  • Penitentiair Recht / Subrechtsgebied
  • TBS / Subrechtsgebied

Op grond van deze registratie is mr. W. van Vliet verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Bart
Hartman

Bart
Hartman

Bart Hartman

Oprichter van Hartman & Van Vliet Strafrechtadvocaten

Werkzaam als strafrechtadvocaat voor diverse kantoren sinds januari 2011

Specialisatie strafrecht afgerond in 2019 en sindsdien lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)

Werkzaam geweest als senior juridisch medewerker strafrecht bij het Gerechtshof Amsterdam

Afgestudeerd op het gebied van Criminologie (Vrije Universiteit) en Nederlands recht met masteropleidingen op het gebied van Nederlands strafrecht (Universiteit van Amsterdam) en internationaal strafrecht (Universiteit van Turijn, Italië)

mr. B. Hartman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd;

  • Strafrecht | Hoofdrechtsgebied
  • Jeugdstrafrecht | Subrechtsgebied
  • TBS / Subrechtsgebied

Op grond van deze registratie is mr. B. Hartman verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Davey
Eijpe

Davey
Eijpe

Davey Eijpe

Sinds augustus 2022 werkzaam als advocaat voor Hartman & Van Vliet strafrechtadvocaten

Werkzaam geweest als juridisch medewerker/adviseur voor diverse advocatenkantoren die actief zijn op het gebied van het strafrecht

Werkzaam geweest als wetenschappelijk docent bij de vaksectie strafrecht van de Erasmus Universiteit te Rotterdam

Afgestudeerd op het gebied van Nederlands recht met een masteropleiding op het gebied van Nederlands strafrecht (Universiteit Utrecht)

mr. D. Eijpe heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd;

  • Strafrecht | Hoofdrechtsgebied

Op grond van deze registratie is mr. D. Eijpe verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Rechtsbijstand

Het kantoor verleent rechtsbijstand op betalende basis (uurtarief of pakketprijs) en op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Voor gefinancierde rechtsbijstand gelden wettelijke vereisten. De exacte vereisten vindt u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). Men komt kort gezegd in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (strafrecht) wanneer men valt in een bepaalde inkomenscategorie of wanneer er sprake is van voorlopige hechtenis.

De advocaten van Hartman & Van Vliet Strafrechtadvocaten staan allen in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd op het rechtsgebied strafrecht. Deze registratie verplicht hen om volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten jaarlijks tenminste tien opleidingspunten te behalen op dit gebied